UAH lifelong education

Nơi thể hiện năng lực học tập suốt đời của những người có tentuoi.com từ trường ĐH Kiến trúc TP HCM (UAH.edu.vn)

Một vườn ươm của QuocKhi.com

Giới thiệu

UAH lifelong education UAH.ldu.vn là nơi dành cho cho những người tentuoi.com từ đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh UAH.edu.vn thể hiện năng lực học tập suốt đời để được phong các danh hiệu UAH.danhhieu.com.

*****

'ldu' là viết tắt của 'lifelong education' - giáo dục suốt đời. 

Mỗi trường đại học tại Việt Nam có tên miền BRAND.edu.vn đều sẽ có một website tương tự dành cho đại học đó có tên miền BRAND.ldu.vn, tức là chỉ cần thay chữ "edu" bằng chữ "ldu" sẽ đến Lifelong education ldu.vn dành cho trường đại học đó. Ví dụ UAH.ldu.vn dành cho UAH.edu.vn.

Danh hiệu UAH

Thành viên

Cựu sinh viên

Bài giảng & khóa học

Tham luận

Tin tức & sự kiện

Việc làm

Tư vấn