Đăng ký thành viên

Kết nạp thành viên

Chúng tôi chỉ kết nạp những người có tentuoi.com là sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên, nhân viên của trường đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh UAH.edu.vn đã đạt một UAH.danhhieu.com

Khai trừ thành viên

Chúng tôi sẽ dựa vào những than phiền của mọi người gửi về YourName.thanphien.com để quyết định thu hồi các tên miền danh hiệu đã cấp cho bạn. Nếu bạn không còn tên miền UAH.danhhieu.com nào tức là đã bị khai trừ cộng đồng này.